Triplixam - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 27.02.2023

Triplixam   informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Triplixam to lek przeciwnadciśnieniowy, wydawany na receptę, zawierający trzy różne substancje aktywne, z których każda ma inny mechanizm działania. Takie połączenie umożliwia redukcję ilości dotychczas przyjmowanych tabletek.

Spis treści

Czym jest Triplixam?

Preparat Triplixam występuje w formie powlekanych tabletek doustnych. Jest lekiem złożonym, który łączy w sobie trzy różne substancje aktywne - perindopril, indapamid i amlodypina. Każda z tych substancji obniża ciśnienie tętnicze w innym mechanizmie.

Preparat Triplixam dostępny jest w czterech różnych kombinacjach dawek zawartych w nim substancji czynnych.

Wskazaniem do stosowania leku Triplixam jest substytucyjne leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób, u których osiągnięto satysfakcjonującą kontrolę ciśnienia przy pomocy preparatu złożonego (z perindoprilem i indapamidem w składzie) w połączeniu z amlodypiną.

Lek Triplixam pozwala ograniczyć ilość codziennie przyjmowanych leków, gdyż zawiera potrzebne składniki w jednej tabletce. Z tego powodu może być atrakcyjną alternatywą dla osób, które mają problem z połykaniem tabletek lub zwyczajnie chcą ograniczyć ilość przyjmowanych leków. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia wysokiego ciśnienia od złożonego preparatu zawierającego substancje czynne jak lek Triplixam.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania

Triplixam to lek obniżający ciśnienie o potrójnym mechanizmie działania, używany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego. Zawarte w leku substancje czynne działają w różny sposób.

Peryndopryl to inhibitor konwertazy angiotensyny. Hamowanie wspomnianego enzymu powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych, co znacząco ułatwia przepływ krwi i wpływa na spadek ciśnienia tętniczego.

Indapamid jest lekiem moczopędnym, w małym stopniu zwiększa on ilość wytwarzanego przez organizm moczu.

Amlodypina jest blokerem kanałów wapniowych. Powoduje ona rozszerzenie naczyń, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Skład leku Triplixam

Lek Triplixam dostępny jest w czterech różnych dawkach. Każda tabletka zawiera trzy substancje czynne. Na rynku farmaceutycznym dostępne są preparaty zawierające poniższe kombinacje dawek:

5 mg peryndoprylu z argininą + 1,25 mg indapamidu + 5 mg amlodypiny ,
5mg peryndoprylu z argininą + 1,25 mg indapamidu + 10 mg amplodypiny,
10 mg peryndoprylu z argininą + 2,5 mg indapamidu + 5 mg amlodypiny,
10 mg peryndoprylu z argininą + 2,5 mg indapamidu + 10 mg amlodypiny

W tabletce nie znajdują się jedynie substancje czynne preparatu. Dodatkowo każda tabletka zawiera w sobie substancje pomocnicze. Substancje różnią się pomiędzy rdzeniem, a otoczką tabletki. Wśród substancji zawartych w otoczce tabletki znajdują się: dwutlenek tytanu (E171), stearynian magnezu, makrogol 6000, glicerol oraz hypromeloza 6 mPas. W rdzeniu natomiast znajdują się: stearynian magnezu, skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, węglan wapnia oraz skrobia.

Jak stosować lek?

Tabletki przeznaczone są do przyjmowania doustnego. Tabletkę powlekaną należy stosować raz na dobę, najlepiej rano, przed posiłkiem. W czasie leczenia lekarze zalecają kontrolę ciśnienia krwi.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Tabletkę powlekaną należy stosować raz na dobę, najlepiej rano, przed posiłkiem. Ewentualna zmiana dawkowania może być zalecona jedynie przez lekarza prowadzącego, nie należy samodzielnie zmieniać dawek przyjmowanego preparatu.

Niektóre dawki leku Triplixam są przeciwwskazane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego w konkretnych jednostkach chorobowych. Takim przykładem jest grupa pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (gdzie klirens kreatyniny wynosi 30-30 ml/min), u których preparaty w dawkach 10 mg + 2,5 mg + 5 mg i 10 mg + 2,5 mg + 10 mg są przeciwwskazane.

Nie ustalono czy stosowanie preparatu Triplixam jest bezpieczne u dzieci i młodzieży. W związku z tym lek ten nie jest stosowany w tej grupie wiekowej.

Dawka maksymalna produktu

Nie ma w źródłach informacji na temat dawki maksymalnej produktu.
Dawkowanie powinno być zawsze zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego, nie należy go samodzielnie modyfikować, gdyż może grozić to utratą zdrowia lub życia.

Najczęstsze działania niepożądane

Każda z trzech substancji aktywnych zawartych w leku Triplixam może powodować skutki uboczne. Wśród często opisywanych działań niepożądanych (>1/100 do <1/10) wymienione zostały m.in.: zmęczenie, astenia, kurcze mięśni, zmiany skórne (świąd, wysypka), zaburzenia ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty) oraz ze strony układu oddechowego (kaszel, duszność).

Rzadziej występujące działania niepożądane

Nie prowadzono badań nad wpływem preparatu Triplixam na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Nie ma żadnych danych na temat przedawkowania preparatu Triplixam wśród ludzi.

Do najbardziej prawdopodobnych objawów przedawkowania należą niedociśnienie tętnicze (może współwystępować z objawami tj. m.in. nudności i/lub wymioty, senność, splątanie, zawroty głowy) oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (małe stężenie potasu i sodu).

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Lista przeciwwskazań do stosowania preparatu Triplixam jest długa. Poniżej wymieniamy grupy pacjentów, u których nie można stosować leku Triplixam lub przeciwwskazane jest to w określonych warunkach.

Preparat Triplixam jest przeciwwskazany u osób z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min (z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (u których klirens kreatyniny wynosi 30-30 ml/min), przeciwwskazane są preparaty w dawkach 10 mg + 2,5 mg + 5 mg i 10 mg + 2,5 mg + 10 mg. Jednoczesne stosowanie peryndoprylu z aliskirenem jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, u których GFR<60 ml/min/1,73 m2. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Triplixam u pacjentów, u których występuje jednostronne zwężenie tętnicy nerkowej. Kontrola pacjentów z zaburzeniem czynności nerek polega zazwyczaj na monitorowaniu stężenia kreatyniny (zwiększenie stężenia kreatyniny może być powodem zaprzestania terapii) oraz monitoruje się stężenie potasu we krwi.

Przeciwwskazaniem są ciężkie zaburzenia czynności wątroby. W przypadku umiarkowanych i łagodnych zaburzeń czynności wątroby należy zachować ostrożność, gdyż nie ustalono zaleceń odnośnie dawkowania amlodypiny w tej grupie pacjentów. Należy monitorować ewentualne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Innym przeciwwskazaniem jest jednoczesne stosowanie leku Triplixam oraz preparatu zawierającego sakubitryl i walsartan. Nie wolno rozpoczynać leczenia lekiem Triplixam przed upływem minimum 36 godzin od podania ostatniej dawki produktu złożonego, który zawierał sakubitryl i walsartan.

ACEI mogą wywoływać neutropenię lub agranulocytoza, małopłytkowość oraz niedokrwistość. W przypadku takiej reakcji na leczenie, podczas terapii wymagane jest regularne kontrolowanie poziomu poszczególnych składników krwi.

Pacjenci w wieku podeszłym mogą być leczeni lekiem Triplixam o ile pozwala na to czynność ich nerek. Należy pamiętać, że w tej grupie osób eliminacja peryndoprylu jest zmniejszona.

Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Triplixam są: dializoterapia, niewyrównana niewydolność serca, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, dziedziczny, idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk Quinckego (związany ze wcześniejszym stosowaniem ACE-I), drugi i trzeci trymestr ciąży, encefalopatia wątrobowa, ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny, zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca, hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po ostrym zawale serca, znaczne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie jedynej tętnicy nerkowej, pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym.

Interakcje z innymi lekami

Triplixam jest preparatem zawierającym trzy substancje czynne, stosowanie leku złożonego wiąże się więc z większą ilością interakcji z innymi lekami.

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu wraz z preparatami złożonymi zawierającymi peryndopryl i indapamid. Ostrożność należy zachować stosując trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Nie należy stosować podwójnej blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Zwiększa to ryzyko niedociśnienia tętniczego, hiperkaliemii oraz zaburzeń nerek. Leczenie z zastosowaniem podwójnej blokady można stosować jedynie pod nadzorem specjalisty. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować inhibitorów ACE (ACE-I) oraz antagonistów receptora angiotensyny II (ARB, inaczej sartany).

Nie należy stosować jednocześnie leków oszczędzających potas bądź zamienników soli kuchennej zawierających potas.

Nie wolno rozpoczynać leczenia lekiem Triplixam przed upływem minimum 36 godzin od podania ostatniej dawki produktu złożonego, który zawierał sakubitryl i walsartan.

Przed włączeniem leczenia należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich przyjmowanych lekach.

Triplixam a alkohol

Brak informacji na temat interakcji preparatu Triplixam z alkoholem.

Triplixam a ciąża

Nie zaleca się stosowania preparatu Triplixam w trakcie trwania pierwszego trymestru ciąży.

Stosowanie leku Triplixam jest przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży.

Triplixam a karmienie piersią

Lek Triplixam nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. W takiej sytuacji należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia lub o przerwaniu terapii, w zależności od znaczenia danego postępowania dla matki.

Triplixam a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie prowadzono badań nad wpływem preparatu Triplixam na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Triplixam

Substancja czynna: peryndopryl + indapamid + amlodypina

Wskazania: leczenie substytucyjne nadciśnienia tętniczego

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: 1 tabletka raz na dobę, najlepiej rano, przed posiłkiem

Główne przeciwwskazania: ciężkie zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, 2. i 3. trymestr ciąży, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku

Główne działania niepożądane: zmęczenie, astenia, kurcze mięśni, zmiany skórne

Inni czytali również

Propranolol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Propranolol WZF - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Propranolol WZF to preparat powszechnie stosowany w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego oraz wielu innych schorzeń. Zaliczany jest do grupy leków nazywanych beta blokerami, blokuje on dokładnie receptory adrenergiczne beta 1 oraz beta 2.

Charakterystyka produktów leczniczych
23.02.2023
Bisocard - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Bisocard - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Bisocard należy do leków stosowanych w schorzeniach kardiologicznych, m.in. w przewlekłej niewydolności serca. Kto powinien przyjmować Bisocard?

Charakterystyka produktów leczniczych
22.05.2023
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Polpril - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Polpril jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, chorobie nerek oraz w profilaktyce po ostrym zawale serca. Należy do grupy nazywanej inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI). 

Charakterystyka produktów leczniczych
10.07.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!