Diphergan - informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 07.03.2023

Diphergan   informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Lek diphergan występuje w postaci tabletek oraz syropu. Jest to lek przeciwhistaminowy. Wskazaniami do stosowania leku diphergan są różnego rodzaju alergie, niepokój np. przed zabiegiem operacyjnym oraz choroba lokomocyjna.

Spis treści

Czym jest Diphergan?

Preparat leczniczy Diphergan zawiera w sobie substancję czynną o nazwie chlorowodorek prometazyny. Substancja ta jest blokerem receptorów histaminowych H1, dlatego lek należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Jest dostępny na rynku w dwóch postaciach, można zakupić go m.in. w postaci syropu o ciemnym, brązowo-czerwonym kolorze i słodkim smaku oraz zapachu pomarańczowym. Drugą postacią leku Diphergan są tabletki drażowane w kolorze czerwonym, są one okrągłe i obustronnie wypukłe.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Mechanizm działania

Chlorowodorek prometazyny jest blokerem receptorów histaminowych H1, z tego powodu działa przeciwalergicznie. Ponadto blokuje on receptory adrenergiczne, cholinergiczne, dopaminergiczne oraz serotoninergiczne. Dzięki blokowaniu wymienionych receptorów preparat Diphergan dodatkowo wykazuje działanie przeciwwymiotne, ośrodkowe działanie uspokajające oraz przeciwcholinergiczne.

Skład leku diphergan

Lek diphergan zawiera substancję czynną- chlorowodorek prometazyny oraz substancje pomocnicze. Lek pod postacią syropu zawiera w sobie 5 mg chlorowodorku prometazyny na 5 ml płynu (5 mg/5 ml). W przypadku tabletek drażowanych jedna zwiera 25 mg chlorowodorku prometazyny. Oprócz substancji czynnej w preparacie znajdują się substancje pomocnicze. Różnią się one w zależności od postaci preparatu leczniczego.

Substancjami pomocniczymi w syropie są: kwas askorbowy, benzoesan sodu (E 211), pirosiarczan sodu (E 223), karmel amoniakalny (E 150c), sacharoza, rozcieńczony kwas solny, woda oczyszczona oraz esencja pomarańczowa (zawierająca d-limonen, etanol i linalol)

Wykaz substancji pomocniczych w tabletkach diphergan jest inny, w rdzeniu tabletek znajdują się: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, sacharoza, stearynian magnezu oraz sacharyna sodowa. Otoczka jest zbudowana z sacharozy, gumy arabskiej, talku, czerwieni koszenilowej (E 124) oraz mieszaniny wosku Carnauba i pszczelego (Capol 1295).

Jak stosować lek?

Lek diphergan jest przeznaczony do stosowania doustnego. Jest to lek dostępny na receptę. Należy przyjmować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Dawkowanie różni się w zależności od powodu, z jakiego przyjmowany jest preparat leczniczy.

W alergiach zaleca się przyjmowanie 10 ml syropu z częstotliwością 2-4 razy na dobę (przed posiłkiem, przed snem oraz w razie potrzeby) lub jednej tabletki (25 mg) raz na dobę (najlepiej na noc), w razie konieczności można zwiększyć dawkę do maksymalnie 50 mg na dobę (wówczas można przyjąć 2 tabletki na dobę).

W przypadku stosowania leku w celach przeciwwymiotnych należy przyjąć 25 mg jednorazowo (25 ml syropu lub 1 tabletkę), a następnie 10 mg do 25 mg (odpowiednio 10 ml do 25 ml syropu lub 1 tabletkę) co 4-6 godzin, w razie potrzeby.

W zapobieganiu chorobie lokomocyjnej należy jednorazowo przyjąć 25 mg chlorowodorku prometazyny (25 ml syropu lub 1 tabletkę) około pół godziny do godziny przed planowaną podróżą lub na noc przed wyjazdem. Dawkę można powtórzyć po upłynięciu 8-12 godzin.

W premedykacji przed zabiegiem operacyjnym zalecana dawka to jednorazowe podanie od 25 do 50 mg (na pół godziny lub godzinę przed zabiegiem).

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci w wieku 5 lat i poniżej nie należy stosować leku Diphergan w postaci tabletek. Dla tej grupy wiekowej zalecany jest syrop.

Dawkowanie tabletek Diphergan u dzieci od 10 roku życia jest takie samo jak w przypadku dorosłych. U młodszych dzieci (w wieku od 5. do 10. roku życia) podczas premedykacji zalecaną dawką jest przyjęcie 25 mg jednorazowo (1 tabletka), nie należy zwiększać tej dawki. W razie występowania alergii w tej grupie wiekowej należy podać od 10-25 mg jednorazowo (najlepiej wieczorem, przed snem) lub 5-10 mg 2 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 25 mg na dobę.

Dawkowanie syropu Diphergan u dzieci w wieku od 2. do 12. roku życia w przypadku alergii wynosi 0,125 mg na kg masy ciała, należy powtarzać dawkę co 4-6 godzin. W celach przeciwwymiotnych podaje się 0,25-0,50 mg/kg masy ciała co 4-6 godzin. W przypadku występowania choroby lokomocyjnej podaje się 0,25 mg-0,50 mg/kg masy ciała co ok.12 godzin. Dawkowanie w celach uspokajających wynosi 0,5 mg-1 mg na kg masy ciała jednorazowo. W przypadku stosowania syropu u dzieci nie należy przekraczać połowy dawki dorosłych.

Dawka maksymalna produktu

Źródła nie podają informacji na temat dawki maksymalnej produktu, należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Ewentualne decyzje o modyfikacji dawkowania może podejmować jedynie lekarz.

Najczęstsze działania niepożądane

Większość osób dobrze toleruje prometazynę i nie odczuwa działań niepożądanych, jednak jak każda substancja, może powodować działania niepożądane. Wymieniane skutki uboczne to senność, zawroty oraz bóle głowy, mogą wystąpić zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (żółtaczka), suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, zaburzenia układu nerwowego, np. zmęczenie i zaburzenia orientacji.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Wśród rzadziej występujących działań niepożądanych wymieniane są: zaburzenia rytmu serca, zaburzenia nerek, zmiany skórne (rumień na twarzy), podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, wysychanie dróg oddechowych.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

W sytuacji przedawkowania leku należy sprowokować wymioty oraz wezwać pomoc, np. karetkę pogotowia ratunkowego. Ponadto należy poinformować lekarza o zaistniałej sytuacji, warto zaznaczyć, że to właśnie leki przeciwhistaminowe zostały przedawkowane.

Objawy przedawkowania prometazyny różnią się u różnych grup osób. Dzieci prezentują pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, ataksję, zaburzenia koordynacji, mimowolne ruchy kończyn (atetozy) i omamy. U dorosłych z kolei przedawkowanie może objawiać się sennością i śpiączką. W obu grupach mogą występować drgawki, po których może występować pobudzenie lub śpiączka. U niektórych pojawia się przyspieszenie rytmu serca (tachykardia). Rzadko dochodzi do depresji krążeniowo-oddechowej. Leczenie jest głównie objawowe, należy skupić szczególną uwagę na utrzymanie funkcji układu oddychania i krążenia. W przypadku wystąpienia drgawek należy użyć diazepam lub inny lek przeciwdrgawkowy (np. leki przeciwpadaczkowe).

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Diphergan jest wiek poniżej 2 lat. Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku (substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu) oraz pochodne fenotiazyny.

Nie należy przyjmować leku w trakcie leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO, leki przeciwdepresyjne) oraz przez okres 2 tygodni (14 dni) po zakończeniu ich stosowania.

Innymi przeciwwskazaniami są: śpiączka oraz niezależnie od przyczyny zahamowanie czynności OUN (inaczej depresja ośrodkowego układu nerwowego).

Interakcje z innymi lekami

Prometazyna powoduje nasilenie działanie leków: przeciwcholinergicznych, przeciwbólowych (również narkotyczne leki przeciwbólowe), barbituranów (leki przeciwpadaczkowe), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych , leków uspokajających i/lub nasennych. Preparat nasila również depresyjne działanie narkotyków.

Diphergan wykazuje synergizm z lekami parasympatykolitycznymi, neuroleptycznymi oraz alkoholem. W czasie leczenia prometazyną nie należ pić alkoholu.

Nie należy stosować leku Diphergan jednocześnie z inhibitorami MAO, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia obu leków w krwi.

Nie należy łączyć leku Diphergan z adrenaliną, ponieważ może on odwracać jej działanie. Dlatego w przypadku występowania niedociśnienia tętniczego wywołanego prometazyną nie należy stosować w terapii adrenaliny.

Prometazyna może wpływać na wynik immunologicznych testów ciążowych z użyciem moczu i powodować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne.

Przed wykonywaniem immunologicznych testów skórnych należy odstawić prometazynę na minimum 72 godziny, gdyż może ona hamować reakcję skórną i powodować wyniki fałszywie ujemne.

Diphergan a alkohol

W czasie leczenia lekiem Diphergan nie należy spożywać alkoholu.

Diphergan a ciąża

Produkt leczniczy diphergan można stosować w okresie trwania ciąży jedynie w razie konieczności. Decyzję o zastosowaniu leku u kobiety ciężarnej zawsze podejmuje lekarz. Nie należy stosować prometazyny w ciągu 2 tygodni poprzedzających poród, gdyż stwarza to ryzyko rozdrażnienia i pobudzenia noworodka.

Diphergan a karmienie piersią

Według źródeł w okresie karmienia piersią można stosować preparat diphergan w postaci tabletek drażowanych, należy jednak stosować go z dużą ostrożnością. Chociaż ilości prometazyny, które przenikają do mleka matki są nieznaczne, istnieje ryzyko pobudzenia oraz rozdrażnienia dziecka karmionego piersią.

W przypadku leku diphergan w postaci syropu źródła wskazują, że substancja zawarta w produkcie leczniczym przenika do mleka matki, a to może wywołać ospałość noworodka - z tego powodu stosowanie w okresie karmienia piersią jest dopuszczalne tylko po konsultacji z lekarzem.

Diphergan a prowadzenie pojazdów mechanicznych

U niektórych osób lek upośledza sprawność psychofizyczną, osoby, które po przyjęciu leku diphergan występują zawroty głowy, senność i/lub zaburzenia orientacji nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych. Takie objawy mogą utrzymywać się nawet do 12 godzin po zażyciu preparatu leczniczego.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Diphergan

Substancja czynna: chlorowodorek prometazyny

Wskazania: alergia, choroba lokomocyjna, wymioty

Zastosowanie: doustne

Dawkowanie: zależne od wskazania i wieku pacjenta, według zaleceń lekarza prowadzącego

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, wiek poniżej 2. roku życia

Główne działania niepożądane: senność, bóle głowy, suchość w jamie ustnej

Inni czytali również

Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności
Leki przeciwdepresyjne na bezsenność? Rola antydepresantów w leczeniu bezsenności

Zaburzenia snu mogą dotknąć każdego. Przybierają różną postać, zarówno bezsenności przewlekłej, jak i epizodycznej lub krótkotrwałej. Nie każdy wie, że w leczeniu bezsenności przewlekłej stosowane są leki, które dedykowanego są pacjentom cierpiącym na depresję. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdź!

Charakterystyka produktów leczniczych
07.03.2023
Cinie 100 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Cinie 100 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Niektórzy pacjenci cierpiący na migrenowy ból głowy mają trudności ze znalezieniem środka, który byłby w stanie im pomóc. Jedną z grup leków, które mogą się okazać przydatne celem leczenia ostrych napadów migreny są tryptany, w tym sumatryptan zawarty w leku Cinie. Jak go stosować?

Charakterystyka produktów leczniczych
22.02.2023
Dymista - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Dymista - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Dymista aerozol do nosa w postaci zawiesiny to lek zawierający dwie substancje czynne. W jakich sytuacjach stosować lek Dymista? Co zawiera Dymista? Jakie są możliwe działania niepożądane?

Charakterystyka produktów leczniczych
11.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!