Frimig - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 27.03.2023

Frimig   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Frimig

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Frimig to lek stosowany w doraźnym leczeniu  migreny , którego substancją czynną jest sumatryptan. Preparat Frimig należy do grupy tryptanów, czyli substancji, które są agonistami receptorów serotoninowych 5HT1B i 5HT1D.

Spis treści

Czym jest Frimig?

Frimig to lek stosowany w leczeniu napadów migrenowych, a także w leczeniu klasterowych bólów głowy. Substancją czynną leku Frimig jest sumatryptan - agonista receptora 5HT1 (1B i 1D).

Receptory 5HT1B to receptory serotoninowe, rozmieszczone w mięśniach gładkich wewnątrzczaszkowych naczyń krwionośnych. Za objawy migreny odpowiedzialne jest przemijające rozszerzenie naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz czaszki.

Receptory 5HT1D to receptory serotoninowe zlokalizowane w zakończeniach nerwów czuciowych, m.in. nerwu trójdzielnego (V), które przewodzą bodźce bólowe. Ich aktywacja prowadzi do zmniejszenia przewodzenia bólu i regulacji okołonaczyniowego procesu zapalnego, co skutkuje wystąpieniem objawów migreny.

Lek Frimig dzięki aktywacji wyżej wymienionych receptorów prowadzi do skurczu dużych wewnątrzczaszkowych naczyń krwionośnych, a także hamuje toczący się proces zapalny.

Wskazaniem do stosowania leku Frimig jest doraźne leczenie napadów migreny. Produkt leczniczy Frimig nie jest skuteczny w profilaktyce napadów migrenowych ani przewlekłym leczeniu migreny.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Frimig - Cena, refundacja

Preparat Frimig nie jest refundowany, a jego cena zależy od rozmiaru opakowania.

  • Frimig (50 mg tabletki powlekane 2 szt.) - cena wynosi ok. 16 zł
  • Frimig (50 mg tabletki powlekane 6 szt.) - cena wynosi ok. 39 zł
  • Frimig (100 mg tabletki powlekane 2 szt.) - cena wynosi ok. 22 zł
  • Frimig (100 mg tabletki powlekane 6 szt.) - cena wynosi ok. 56 zł

Ceny podane są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w przyszłości.

Skład leku Frimig

Frimig występuje w postaci tabletek powlekanych. Każda z nich zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu pod postacią bursztynianu sumatryptanu.

Ponadto tabletki powlekane Frimig zawierają substancje pomocnicze takie jak: laktoza, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, mannitol, dwutlenek tytanu (E 171), triacetyna, talk.

Jak stosować lek?

Zalecana dawka u większości pacjentów dorosłych to 50 mg, czasem konieczne jest stosowanie pojedynczej dawki 100 mg.

Jeżeli pierwsza dawka leku Frimig nie pomogła w wyeliminowaniu bólu głowy, nie należy przyjmować kolejnej dawki podczas tego samego napadu migreny. Warto wówczas zastosować klasyczne leki przeciwbólowe (np. paracetamol, ibuprofen).

Kolejną tabletkę leku Frimig pacjent może przyjąć w razie nawrotu objawów migreny po upływie 2 godzin od przyjęcia leku Frimig po raz pierwszy. Maksymalnie można zastosować 300 mg sumatryptanu na dobę.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Zalecana dawka u większości pacjentów dorosłych to 50 mg, czasem konieczne jest stosowanie pojedynczej dawki 100 mg.

Jeżeli pierwsza dawka leku Frimig nie pomogła w wyeliminowaniu bólu głowy, nie należy przyjmować kolejnej dawki podczas tego samego napadu migreny. Warto wówczas zastosować klasyczne leki przeciwbólowe (np. paracetamol, ibuprofen).

Kolejną tabletkę leku Frimig pacjent może przyjąć w razie nawrotu objawów migreny po upływie 2 godzin od przyjęcia leku Frimig po raz pierwszy. Maksymalnie można zastosować 300 mg sumatryptanu na dobę.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci i młodzieży skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sumatryptanu w doraźnym leczeniu napadów migrenowych nie zostały ustalone.

Stosowanie sumatryptanu w postaci tabletek powlekanych u pacjentów poniżej 18 roku życia nie jest zalecane.

Dawka maksymalna produktu

Dobowa dawka maksymalna leku Frimig wynosi 300 mg. Ważne jest żeby zachować co najmniej 2-godzinny odstęp między kolejnymi dawkami.

Najczęstsze działania niepożądane

Niektóre z objawów zgłaszanych jako działania niepożądane mogą być skutkiem samego napadu migreny. Warto o tym poinformować pacjenta przed rozpoczęciem przyjmowania leku Frimig.

Do najczęstszych skutków ubocznych preparatu leczniczego Frimig należą: dzwonienie w uszach, zawroty głowy , senność, zaburzenia czucia, przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krwi, występujący niedługo po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie, duszność, nudności i wymioty, uczucie ciężkości, bóle mięśniowe, uczucie gorąca lub zimna, poczucie osłabienia, zmęczenie.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczasowego stosowania leku Frimig oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego. Preparaty zawierające ziele dziurawca mogą zwiększyć częstotliwość występowania działań niepożądanych produktu leczniczego Frimig.

Rzadziej występujące działania niepożądane

U nielicznych pacjentów po podaniu leku Frimig mogą wystąpić działania niepożądane tj: reakcje nadwrażliwości , lęk, napady drgawkowe, oczopląs, mroczki, drżenie, dystonia, migotanie, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia. Przy czym należy pamiętać, że zaburzenia widzenia mogą być objawem migreny.

Działania niepożądane leku Frimig obejmujące układ sercowo-naczyniowy to: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przejściowe zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz naczyń wieńcowych serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie, zespół Raynauda.

Stosowanie leku Frimig bardzo rzadko wiąże się również ze skutkami ubocznymi takimi jak: niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, dysfagia, nadmierne pocenie, sztywność karku, bóle stawów.

Niektórzy pacjenci, podczas korzystania z preparatu Frimig, mogą obserwować nieprawidłowości wyników badań czynnościowych wątroby. Należy wziąć to pod uwagę jeśli pacjent cierpi na choroby wątroby.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Frimig wiąże się z działaniami niepożądanymi opisanymi wyżej, jednak bardziej nasilonymi.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Istnieje wiele przeciwwskazań do stosowania leku Frimig. Jednym z nich jest występowanie u pacjenta nadwrażliwości na substancję czynną (sumatryptan) lub substancję pomocniczą (lek Frimig zawiera laktozę).

Ponadto należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca i naczyń takie jak: przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala (sumatryptan powoduje skurcz naczyń wieńcowych), choroba naczyń obwodowych. Ostrożność należy zachować u pacjentów, u których występują jakiekolwiek objawy choroby serca.

Udar naczyniowy mózgu lub napadowe przemijające niedokrwienie mózgu w wywiadzie oraz ciężkie zaburzenia czynności wątroby również stanowią przeciwwskazanie do stosowania leku Frimig.

Jeżeli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze (łagodne, ale niekontrolowane, umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze) nie należy stosować leku Frimig.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Frimig należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły napady drgawkowe.

Jednoczesne stosowanie leku Frimig oraz ergotaminy, jej pochodnych, innych tryptanów i agonistów receptora 5-HT1 jest przeciwwskazane.

Jeżeli pacjent stosuje lub stosował leki należące do grupy odwracalnych lub nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (np. moklobemid, selegilina) przyjmowanie leku Frimig jest przeciwwskazane przez okres dwóch tygodni po zakończenia leczenia tymi preparatami.

Interakcje z innymi lekami

Z uwagi na ryzyko skurczu naczyń wieńcowych podczas terapii lekiem Frimig, jednoczesne stosowanie preparatów zawierajacych ergotaminę lub innych agonistów receptora 5-HT1 jest przeciwwskazane. Jeśli skojarzona terapia jest konieczna, należy odczekać przynajmniej 6 godzin między przyjęciem leku Frimig i ergotaminy. W przypadku leków z grupy agonistów receptora 5-HT1 wymagany odstęp czasowy to minimum 24 godziny.

Niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń maniakalno-depresyjnych również wchodzą w interakcje z lekiem Frimig. Leki przeciwdepresyjne zwane inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) stosowane jednocześnie z lekiem Frimig mogą powodować wystąpienie zespołu serotoninowego.

Inhibitory monoaminooksydazy to inne leki przeciwdepresyjne, których jednoczesne stosowanie z lekiem Frimig jest przeciwwskazane.

Frimig a alkohol

Nie ma dowodów wykazujących interakcje między preparatem Frimig i alkoholem. Nie zmienia to faktu, że nie zaleca się łączenia alkoholu oraz wyrobów medycznych.

Frimig a ciąża

Trwają badania oceniające bezpieczeństwo stosowania leku Frimig w okresie ciąży. Obecnie sumatryptan można podawać tylko w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Frimig a karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią przez okres 12 godzin od przyjęcia leku Frimig.

Frimig a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Dotychczas nie został ustalony wpływ leku Frimig na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Należy pamiętać, że zarówno migrena, jak i preparat Frimig mogą powodować senność, a w konsekwencji obniżoną zdolność do prowadzenia pojazdów.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Frimig

Substancja czynna: sumatryptan

Wskazania: doraźne leczenie napadów migreny

Zastosowanie: tabletki powlekane przyjmowane doustnie

Dawkowanie: według zaleceń lekarza prowadzącego, dorośli zwykle 50 mg doraźnie

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze

Główne działania niepożądane: senność, zaczerwienienie twarzy, wzrost ciśnienia tętniczego, zawroty głowy

Frimig - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Linefor - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Linefor - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Linefor to doustny lek stosowany w leczeniu padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych. Substancją czynną produktu jest pregabalina.

Charakterystyka produktów leczniczych
09.02.2022
Zolmiles - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Zolmiles - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Zolmiles to lek występujący w postaci tabletek rozpuszczających się w jamie ustnej, wskazany w leczeniu ostrego napadu migreny z aurą i bez aury. Substancją aktywną jest tu zolmitryptan.

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Encorton - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Encorton - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Encorton jest lekiem sterydowym o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, mającym zastosowanie w licznych jednostkach chorobowych. Co zawiera lek Encorton? W jakim celu się go stosuje?

Charakterystyka produktów leczniczych
25.04.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!