Dymista - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 11.05.2023

Dymista   Recepta online   e Recepta z konsultacją | cena  dawkowanie  przeciwwskazania

Dymista

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Dymista aerozol do nosa w postaci zawiesiny to lek zawierający dwie substancje czynne. W jakich sytuacjach stosować lek Dymista? Co zawiera Dymista? Jakie są możliwe działania niepożądane?

Spis treści

Czym jest Dymista? Jak działa Dymista?

Dymista jest aerozolem do nosa, który zawiera chlorowodorek azelastyny (137 mikrogramów w dawce) i propionian flutykazonu (50 mikrogramów w dawce). Pierwsza substancja czynna to lek przeciwhistaminowy, który zmniejsza objawy alergii. Flutykazon należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami i pozwala na zmniejszenie stanu zapalnego.

Dymista to lek, który stosuje się w zwalczaniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej - zarówno całorocznego alergicznego nieżytu nosa, jak i sezonowego. Dymista zmniejsza takie objawy alergii jak wodnisty katar, kichanie, swędzenie.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Skład leku Dymista

Poza azelastyną i flutykazonem, Dymista zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać podrażnienie błony śluzowej nosa - w przypadku wystąpienia takiego objawu należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Inne składniki aerozolu to edetynian sodu, glicerol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, alkohol fenyloetylowy i woda oczyszczona.

Jak stosować lek Dymista?

Dymista powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przed zastosowaniem leku należy delikatnie wstrząsnąć opakowanie (przez około 5 sekund). Przed pierwszym użyciem należy napełnić pompkę, naciskając ją sześciokrotnie, aż będzie się uwalniał aerozol w postaci mgiełki (aerozol należy uwolnić w powietrze). Proces należy powtórzyć, jeśli Dymista nie była stosowana przez minimum tydzień.

Aby poprawnie podać lek, należy pochylić głowę, zatkać drugi otwór nosowy i podać lek z pionowo trzymanego opakowania. W trakcie podawania wykonać delikatny wdech. Po podaniu wykonywać dalej spokojne wdechy i nie odchylać głowy do tyłu - dzięki temu Dymista nie spłynie do gardła.

Po każdym użyciu końcówka aplikatora powinna być osuszona.

Istotne jest, aby uważnie stosować dawki leku Dymista - ze względu na zawartość kortykosteroidów, w przypadku stosowania leku w większej dawce niż zalecana może dojść do zahamowania czynności nadnerczy.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Jak dawkować lek Dymista u dorosłych?

Dymista u dorosłych powinna być stosowana po jednej dawce do każdego otworu nosowego rano i wieczorem.

Długotrwałe leczenie preparatem Dymista jest dopuszczalne.

Brakuje danych co do stosowania leku u chorych z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Jak dawkować lek Dymista u dzieci?

Lek Dymista nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci w wieku powyżej 12 roku życia mogą stosować lek Dymista tak jak dorośli.

Należy pamiętać, że stosowanie kortykosteroidów u dzieci w dużych dawkach lub długotrwale może być przyczyną zahamowania tempa wzrostu, stąd konieczna jest odpowiednia kontrola.

Pominięcie dawki preparatu Dymista

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy jednak stosować podwójnej dawki w przypadku przeoczenia poprzedniej.

Najczęstsze działania niepożądane leku Dymista

Jak każdy lek, Dymista może powodować działania niepożądane.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są krwawienia z nosa. Rzadziej mogą wystąpić bóle głowy, gorzki smak w ustach (szczególnie przy odchylaniu głowy po aplikacji - w takiej sytuacji można napić się napoju), nieprzyjemny zapach, podrażnienie nosa, podrażnienie gardła, suchość nosa lub gardła, kaszel.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane to przede wszystkim suchość w ustach. Jeszcze mniej często występują zawroty głowy, senność, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, uszkodzenie skóry lub błony śluzowej nosa, złe samopoczucie, zmęczenie, skurcz oskrzeli, objawy skórne (pokrzywka, bąble, zaczerwienienie skóry, swędzenie).

Natychmiastowej pomocy medycznej wymaga pacjent, u którego wystąpi duszność, nagła wysypka, obrzęk twarzy, języka, warg lub gardła. Mogą być to objawy wstrząsu anafilaktycznego.

Nieostre widzenie i owrzodzenie błony śluzowej nosa to działania niepożądane o nieznanej częstości występowania.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku Dymista?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Objawy przedawkowania Dymista

W przypadku długiego stosowania Dymista w dawkach wyższych niż zalecane, mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z działaniem kortykosteroidów. Do takich objawów należy zmęczenie, osłabienie mięśni, ból stawów, zwiększone zapotrzebowanie na sól, ciemniejsze zabarwienie skóry, spadek glikemii. Może również (rzadko) dojść do zmniejszenia gęstości kości.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dymista?

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania Dymista jest nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze leku.

Ponadto istnieje kilka sytuacji, w których należy zachować szczególną ostrożność i poinformować lekarza przed stosowaniem leku Dymista. Do takich sytuacji należy niedawno przebyta operacja nosa, zakażenie w obrębie nosa, obecna jaskra (lub podwyższone ciśnienie śródgałkowe), zaćma, gruźlica, choroba wątroby, zaburzenia czynności nadnerczy.

Interakcje z innymi lekami

W przypadku stosowania niektórych leków, pacjent może wymagać dostosowania dawki aerozolu. Do takich preparatów należą m.in rytonawir, kobicystat (leki antyretrowirusowe) czy ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych ).

Dymista a alkohol

Przyjmowanie alkoholu w trakcie leczenia lekiem Dymista może potęgować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy.

Dymista a ciąża i karmienie piersią

Przyjmowanie leku Dymista przez osobę w ciąży lub karmiącą piersią wymaga konsultacji z lekarzem.

Dymista a zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

Dymista może wywoływać takie działania niepożądane jak zmęczenie czy zawroty głowy (mogą być to także objawy związane z chorobą podstawową), w takich sytuacjach nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Dymista

Substancja czynna: azelastyna i flutykazon (lek przeciwhistaminowy i kortykosteroid)

Wskazania: alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowe i całoroczne

Zastosowanie: donosowe

Dawkowanie: dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. dwa razy dziennie po jednej dawce do każdego otworu nosowego

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą

Główne działania niepożądane: krwawienia z nosa, bóle głowy, gorzki smak w ustach, podrażnienie gardła lub nosa

Źródła

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/30253/leaflet

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Dymista - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Pronasal Control – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Pronasal Control – E-recepta – recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Pronasal Control to preparat w postaci aerozolu do nosa, którego głównym składnikiem aktywnym jest mometazonu furoinian. Lek ten jest szeroko stosowany w celu łagodzenia objawów alergicznych, takich jak kichanie, swędzenie nosa, przekrwienie błony śluzowej, uczucie zatkanego nosa oraz wyciek z nosa. Po zastosowaniu leku Pronasal Control dochodzi do redukcji stanu zapalnego i obrzęku w jamie nosowej, co przyczynia się do poprawy komfortu pacjentów z zapaleniem błony śluzowej nosa.W artykule zostaną omówione kluczowe informacje dotyczące zastosowania, skuteczności, ewentualnych działań niepożądanych oraz środków ostrożności związanych z leczeniem przy użyciu Pronasal Control.

Charakterystyka produktów leczniczych
14.08.2023
Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Hydroxyzinum Adamed- E-recepta - recepta online z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Hydroxyzinum Adamed to lek wydawany wyłącznie na receptę. Zawiera substancję czynną - chlorowodorek hydroksyzyny. Lek wykazuje m.in. działanie przeciwhistaminowe. Cena preparatu to ok. 7-9 złotych.

Charakterystyka produktów leczniczych
30.06.2023
Metmin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Metmin - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Metmin to lek kortykosteroidowy aerozol do nosa zawierający furoinian mometazonu, stosowany w leczeniu objawów alergicznych, takich jak katar sienny lub całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa. Lek wydawany jest na receptę.

Charakterystyka produktów leczniczych
22.03.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!