Euthyrox N 100 - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Opublikowano 07.07.2023

Euthyrox N 100  Recepta online  e Recepta z konsultacją | cena dawkowanie przeciwwskazania

Euthyrox N 100

Otrzymaj konsultacje lekarską na ten lek bez wychodzenia z domu.

Euthyrox N 100 to preparat leczniczy stosowany w celu leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy, które przebiegają z niedoborem hormonów tarczycy. Jego głównym składnikiem aktywnym jest lewotyroksyna, która jest syntetycznym odpowiednikiem naturalnego hormonu tarczycy i działa w taki sam sposób jak hormony tarczycy występujące naturalnie.

Spis treści

Czym jest Euthyrox N 100?

Substancją czynną leku Euthyrox N 100 jest lewotyroksyna sodowa. Jest to syntetyczny hormon tarczycy przeznaczony do uzupełniania niedoboru naturalnych hormonów tarczycy w przypadku chorób tego narządu.

Euthyrox N jest lekiem najczęściej stosowanym do uzupełniania niedoboru hormonu tarczycy w leczeniu niedoczynności tarczycy. Oprócz tego, znajduje on zastosowanie w terapii wola obojętnego tarczycy oraz w profilaktyce nawrotów wola po zabiegu chirurgicznym (w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy), w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy oraz wyrównywania poziomu hormonów u pacjentów przyjmujących leki przeciwtarczycowe w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Czasami Euthyrox jest również używany w testach zahamowania czynności tarczycy.

e-Recepta online 58.99 ZŁ

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Antykoncepcja awaryjna 59.99 ZŁ

Tabletka 'po', tabletka dzień po, tabletka do 72h, pigułka po.

Czas realizacji do 1 godziny roboczej*

Jaki jest mechanizm działania?

Lewotyroksyna sodowa, obecna w preparacie Euthyrox N, ma takie samo działanie jak naturalnie występujące hormony tarczycy. Organizm nie rozróżnia lewotyroksyny pochodzącej z zewnątrz od tej, którą sam wytwarza. W tkankach obwodowych lewotyroksyna sodowa jest przekształcana w trójjodotyroninę (T3) i wywiera tam swoje specyficzne działanie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu na co dzień.

Jaki jest skład leku?

Substancja czynna leku Euthyrox N 100 to lewotyroksyna sodowa. W jednej tabletce znajduje się 100 mikrogramów lewotyroksyny. Istnieją też inne warianty leku Euthyrox N - z innymi dawkami lewotyroksyny- Euthyrox N 25 ; Euthyrox N 50; Euthyrox N 75; Euthyrox N 125 itd.

Składniki pomocnicze zawarte w tabletce leku Euthyrox N to skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, żelatyna, laktoza jednowodna i magnezu stearynian.

Jak stosować lek?

Euthyrox N jest wskazany do stosowania doustnego. Należy zażywać jedną dawkę leku dziennie, najlepiej w godzinach porannych, na czczo. Lek powinien być stosowany co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia. Tabletkę można popić niewielką ilością wody.

Dzięki rowkowi dzielącemu znajdującym się na każdej tabletce leku Euthyrox N, tabletki można dzielić na dwie równe dawki.

Lek Euthyrox jest dostępny w różnych wariantach, zawierających różne dawki lewotyroksyny- od 25 μg do 200 μg, co pozwala na dobranie takiej dawki, by pacjent mógł przyjmować jedną tabletkę na dobę.

Podczas leczenia lewotyroksyną, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, konieczne jest regularne monitorowanie czynności tarczycy poprzez częste badanie stężenia hormonów oraz śledzenie objawów związanych z nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy.

Jak dawkować lek u dorosłych?

Przyjmowanie leku Euthyrox N powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkę lewotyroksyny należy dostosować indywidualnie, opierając się na wynikach badań laboratoryjnych oraz ocenie klinicznej pacjenta. Ważnym czynnikiem przy określaniu optymalnej dawki lewotyroksyny jest poziom hormonu tyreotropowego (TSH) we krwi.

Terapię hormonem tarczycy u dorosłych, rozpoczyna się od niewielkich dawek lewotyroksyny, które są stopniowo zwiększane co 2-4 tygodnie, przy jednoczesnej kontroli poziomu hormonów tarczycy. W początkowych tygodniach leczenia konieczne jest częste kontrolowanie stężenia hormonów tarczycy, a wyniki tych pomiarów pozwolą lekarzowi na dobranie odpowiedniej dawki. Osiągnięcie pełnej docelowej dawki może zająć kilka miesięcy.

W przypadku osób w podeszłym wieku lub osób z chorobą niedokrwienną serca lub ciężką, długotrwałą niedoczynnością tarczycy, należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia niedoczynności tarczycy. Początkowe dawki lewotyroksyny powinny być jak najniższe, a zwiększenie dawki leku powinno nastąpić po dłuższym monitorowaniu stanu klinicznego i wyników badań laboratoryjnych.

W przypadku niedoczynności tarczycy, po całkowitym lub częściowym usunięciu tarczycy lub w celu profilaktyki nawrotu wola po zabiegu chirurgicznym, substytucja hormonów tarczycy jest zazwyczaj konieczna przez całe życie. Jeśli pacjent wymaga leczenia nadczynności tarczycy terapią skojarzoną (hormony tarczycy i leki przeciwtarczycowe), lewotyroksyna powinna być stosowana jedynie przez okres lekami przeciwtarczycowymi.

Podczas leczenia łagodnego wola obojętnego tarczycy lewotyroksyną, zaleca się przyjmowanie hormonów tarczycy przez okres od 6 miesięcy do 2 lat. Aby zapobiec nawrotowi wola, zaleca się również stosowanie niskich dawek jodu . Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi poprawy, sugeruje się rozważenie leczenia operacyjnego lub terapii jodem radioaktywnym.

Jak dawkować lek u dzieci?

U dzieci również konieczne jest indywidualne dostosowywanie dawki dobowej leku Euthyrox N. Dawkowanie przypomina to stosowane u dorosłych, z wyjątkiem noworodków, gdzie istotne jest szybkie uzupełnienie niedoborów hormonów tarczycy. W przypadku noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, zalecana dawka początkowa wynosi od 10 μg do 15 μg na kilogram masy ciała na dobę.

W przypadku leczenia noworodków i niemowląt, tabletki leku Euthyrox N powinny być rozpuszczone w niewielkiej ilości wody, a otrzymaną zawiesinę należy podać dziecku co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem w danym dniu. Za każdym razem należy przygotować świeżą zawiesinę.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane?

Jeśli lek Euthyrox N jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, skutki uboczne nie powinny występować. Jednak wysokie, niefizjologiczne dawki lewotyroksyny mogą powodować działania niepożądane, które są charakterystyczne dla nadczynności tarczycy. Są to między innymi tachykardia, uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, bóle dławicowe, bóle głowy, osłabienie i kurcze mięśni, zaburzenia miesiączkowania, utrata masy ciała, biegunka, drżenia, niepokój i zaburzenia snu.

W sytuacji, gdy dana osoba nie toleruje zalecanej dawki lewotyroksyny lub doświadcza działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zmniejszenie dawki lewotyroksyny lub tymczasowe jej odstawienie.

Rzadko mogą wystąpić rzadkie objawy nadwrażliwości na składniki preparatu Euthyrox N. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać stosowanie leku.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane leku?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jakie są objawy przedawkowania?

Przy zażyciu nadmiernych ilości lewotyroksyny mogą pojawić się objawy, takie jak przyspieszone bicie serca (tachykardia), uczucie niepokoju, pobudzenie oraz nadmierna aktywność ruchowa (hiperkineza). Osoby wrażliwe na lewotyroksynę mogą doświadczać również napadów drgawek. W przypadku osób, które wcześniej nadużywały lewotyroksyny, zgłaszano przypadki nagłej śmierci sercowej.

Stężenie hormonu T3 w krwi jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem przedawkowania hormonów tarczycy. Objawy przedawkowania można łagodzić przy użyciu leków beta-adrenolitycznych. W przypadku poważniejszych przypadków przedawkowania, może być wskazana plazmafereza.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Mimo powszechnego stosowania preparatów z lewotyroksyną, istnieją określone przeciwwskazania do stosowania leku Euthyrox N. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na składniki leku Euthyrox N, nieleczoną nadczynność tarczycy, nieleczoną niedoczynność kory nadnerczy lub nieleczoną niedoczynność przysadki.

Nie powinno się rozpoczynać terapii preparatem Euthyrox N bezpośrednio po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego, w przypadku zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia innych warstw serca.

Osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować leku Euthyrox N 100 ze względu na obecność laktozy w tabletkach.

W jakich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność?

Istnieją choroby, które należy wykluczyć albo rozpocząć leczenie, zanim rozpocznie się terapię lewotyroksyną. Są to:

 • niewydolność wieńcowa,

 • dławica piersiowa,

 • miażdżyca naczyń,

 • nadciśnienie tętnicze,

 • niedoczynność przysadki,

 • niedoczynność kory nadnerczy,

 • autonomiczna czynność tarczycy.

Podczas leczenia lekiem Euthyrox N należy zachować szczególną ostrożność u osób z niewydolnością serca, chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca przebiegającymi z tachykardią. W przypadku tych pacjentów należy szczególnie uważać na możliwość wystąpienia nadczynności tarczycy jako wyniku terapii lewotyroksyną.

W przypadku kobiet po menopauzie, chorujących na niedoczynność tarczycy, konieczne jest regularne monitorowanie poziomów hormonów tarczycy we krwi. Ważne jest unikanie nadmiernie wysokich stężeń lewotyroksyny, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy u tych pacjentek.

Jakie są interakcje z innymi lekami?

Istnieje możliwość, że niektóre leki stosowane jednocześnie z lewotyroksyną mogą wpływać na jej działanie i sprawić, że niedoczynność tarczycy będzie trudniejsza w leczeniu. W przypadku niektórych chorób i stanów, takich jak cukrzyca i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, hormony tarczycy mogą utrudniać kontrolę tych schorzeń. Przed rozpoczęciem leczenia lewotyroksyną, należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych na stałe.

Lek Euthyrox N może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Na początku terapii, w trakcie dostosowywania dawki dobowej lewotyroksyny, należy często kontrolować stężenie cukru we krwi i ewentualnie stosować leki zmniejszające stężenie cukru w zmodyfikowanych dawkach.

Hormony tarczycy mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny, ponieważ lewotyroksyna wypiera te leki z połączeń białkowych. Jeżeli pacjent przewlekle przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, na początku terapii lewotyroksyną należy regularnie sprawdzać parametry krzepnięcia.

Preparaty zawierające cholestyraminę lub kolestypol, mogą utrudniać wchłanianie leku Euthyrox N w przewodzie pokarmowym. Przyjmowanie leku Euthyrox N powinno się odbyć około 4-5 godzin przed preparatami zawierającymi leki wiążące kwasy żółciowe. Wchłanianie leku może być też hamowane przez produkty zawierające soję.

Inhibitory proteazy mogą mieć wpływ na działanie lewotyroksyny i utrudniać skuteczną suplementację hormonu tarczycy. Regularne monitorowanie stężeń hormonów tarczycy we krwi jest konieczne, aby w razie potrzeby dostosować dawkę lewotyroksyny.

Osłabienie działania leku Euthyrox N może wystąpić podczas równoczesnego stosowania lewotyroksyny i preparatów zawierających glin, żelazo, węglan wapnia, barbiturany i sertralinę.

Leki stosowane w leczeniu chorób serca - m.in. beta-blokery i amiodaron mogą zmniejszać obwodową konwersję T4 do T3 i zmniejszać działanie leku Euthyrox N 100. Podobnie mogą działać preparaty z propylotiouracylem i glikokortykosteroidami. W przypadku przyjmowania leku amiodaron, należy też zwrócić uwagę na jego zawartość jodu.

Przed wykonaniem badań diagnostycznych z użyciem środka kontrastowego zawierającego jod, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Euthyrox N, ponieważ te procedury mogą wpływać na funkcjonowanie tarczycy.

Leki zawierające estrogeny (hormonalna terapia zastępcza lub antykoncepcja hormonalna) mogą zwiększać zapotrzebowanie organizmu na lewotyroksynę.

Czy można stosować Euthyrox N 100 w ciąży?

W okresie ciąży należy kontynuować leczenie hormonami tarczycy, jednak wymaga to szczególnej ostrożności i regularnego monitorowania poziomu hormonów tarczycy. Kobiety w ciąży mogą mieć zwiększone zapotrzebowanie na lewotyroksynę.

Regularne stosowanie zaleconych dawek leku Euthyrox N 100 nie powinno mieć negatywnego wpływu na przebieg ciąży. Niemniej jednak, nadmiernie wysokie dawki lewotyroksyny mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu oraz po rozwój urodzeniu.

Podczas ciąży nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Euthyrox N 100 z lekami przeciwtarczycowymi podczas leczenia nadczynności tarczycy. Dodatkowa dawka lewotyroksyny może prowadzić do konieczności zwiększenia dawki leków przeciwtarczycowych, które mogą negatywnie wpływać na przebieg ciąży.

Czy można stosować Euthyrox N 100 w okresie karmienia piersią?

Podczas karmienia piersią nie należy przerywać leczenia lewotyroksyną. Lewotyroksyna przenika do mleka matki, jednak przy stosowaniu zalecanych dawek leku Euthyrox N, stężenia w mleku są na tyle niskie, że nie mają negatywnego wpływu na dziecko. Terapeutyczne dawki leku Euthyrox N stosowane przez matkę nie powinny powodować nadczynności tarczycy u dziecka.

Czy lek Euthyrox N 100 wpływa na prowadzenie pojazdów mechanicznych?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu lewotyroksyny zawartej w preparacie Euthyrox N na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Jednak ze względu na podobieństwo tej substancji do naturalnych hormonów tarczycy, nie ma oczekiwań co do istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu.

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Euthyrox N 100

Substancja czynna: 100 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.

Wskazania: leczenie niedoczynności tarczycy, leczenie wola obojętnego z prawidłową czynnością tarczycy, w celu zapobiegania nawrotom wola po jego usunięciu, supresja w raku tarczycy, pomocniczo w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.

Zastosowanie: do stosowania doustnego.

Dawkowanie: 1 tabletka na dobę, 30 minut przed posiłkiem.

Główne przeciwwskazania: nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie, nieleczona nadczynność tarczycy, nieleczona niedoczynność nadnerczy lub przysadki.

Główne działania niepożądane: niepoprawnie stosowana lewotyroksyna może wywołać nadczynność tarczycy i objawy dla niej typowe.

Bibliografia

Charakterystyka produktu leczniczego Euthyrox N 100; dostępna w internecie;
http://chpl.com.pl/data_files/Euthyrox_N_100.pdf

Euthyrox N 100 - Recepta online

Rozpocznij konsultacje:

Inni czytali również

Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Letrox 125 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Letrox 125 to powszechnie stosowany lek, wskazany jako terapia zastępcza lub uzupełniająca w leczeniu niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Substancją czynną leku jest lewotyroksyna, która jest odpowiednikiem naturalnej, ludzkiej tyroksyny, czyli hormonu produkowanego przez tarczycę.

Charakterystyka produktów leczniczych
11.09.2023
Antykoncepcja a zaburzenia endokrynologiczne - jakie są zalecenia lekarzy?
Antykoncepcja a zaburzenia endokrynologiczne - jakie są zalecenia lekarzy?

Zaburzenia endokrynologiczne mogą znacząco wpływać na życie i zdrowie kobiet, a jednym z aspektów, który wymaga szczególnej uwagi, jest antykoncepcja. Wartość porad lekarzy w tym obszarze jest nieoceniona, ponieważ wybór odpowiedniej metody antykoncepcji może być kluczowy dla pacjentek z problemami hormonalnymi. W niniejszym artykule omówimy zalecenia specjalistów dotyczące antykoncepcji w kontekście zaburzeń endokrynologicznych, analizując, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić pacjentkom bezpieczne i skuteczne rozwiązania.

Artykuł
27.09.2023
Letrox 75 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania
Letrox 75 mikrogramów - Recepta online - e-Recepta z konsultacją | cena, dawkowanie, przeciwwskazania

Letrox 75 jest to powszechnie stosowany lek, służący jako terapia zastępcza i uzupełniająca w leczeniu niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zawiera on lewotyroksynę, która jest odpowiednikiem tyroksyny, czyli hormonu produkowanego naturalnie przez tarczycę. Zaleca się go zarówno dorosłym pacjentom, jak i dzieciom.

Charakterystyka produktów leczniczych
30.05.2023
Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!