Co-Amlessa to lek, który w jednej tabletce zawiera trzy substancje czynne: perindopril, indapamid i amlodypinę. Są to odpowiednio inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI), lek moczopędny i bloker kanału wapniowego. Triplixam jest lekiem stosowanym w nadciśnieniu tętniczym, zawartość trzech leków w jednej tabletce ułatwia stosowanie się do terapii.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Co-Amlessa? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Co-Amlessa może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!