Budesonidum - Substancja czynna - Zastosowanie, Interakcje, Działania niepożądane, Bezpieczeństwo stosowania

Autor Redakcja Erecept.pl

W dzisiejszych czasach medycyna stale posuwa się naprzód, oferując nowe i skuteczne leki, które pomagają w leczeniu różnych schorzeń. Jednym z takich leków jest budezonid (łac. budesonidum) – substancja aktywna o działaniu miejscowym. znajdująca się w wielu preparatach farmaceutycznych. Warto jednak zaznaczyć, że leki zawierające budezonid dostępne są wyłącznie na receptę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej substancji, jej zastosowaniom, interakcjom z innymi substancjami, działaniom niepożądanym, mechanizmowi działania oraz bezpieczeństwu stosowania.

Zastosowanie 

Budezonid jest syntetycznym kortykosteroidem o działaniu miejscowym, który wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i immunosupresyjne .Jest szeroko wykorzystywany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Również znajduje zastosowanie w chorobach zapalnych jelit, takich jak: choroba Leśniowskiego-Crohna, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Działa poprzez zmniejszanie stanu zapalnego błon śluzowych , co prowadzi do łagodzenia objawów takich jak duszność, kaszel i świszczący oddech, czy przewlekły stan zapalny w obrębie końcowego odcinka przewodu pokarmowego.

Interakcje z innymi substancjami

Przed rozpoczęciem terapii lekami zawierającymi budezonid, istotne jest poinformowanie lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach oraz suplementach. Istnieją interakcje z innymi substancjami, takimi jak inhibitory enzymu CYP3A4, np. z itrakonazolem, atazanwirem, ketokonazolem, rytonawirem, nelfinawirem, amiodaronem i klarytromycynem. Mogą one zmniejszać metabolizm budezonidu. Wspólna praca z lekarzem jest niezbędna, aby uniknąć niepożądanych skutków interakcji.

Działania niepożądane

Chociaż budezonid jest skutecznym lekiem, może także wywoływać pewne działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi objawami są podrażnienie błony śluzowej nosa, dysfagia suchy kaszel, zmiany nastroju, zaćma, nieostre widzenie, skurcze mięśni oraz zwiększone ryzyko infekcji grzybiczych jamy ustnej.W rzadszych przypadkach może prowadzić do zmiany w gospodarce hormonalnej organizmu, dlatego monitorowanie pacjenta jest kluczowe podczas terapii.

Mechanizm działania

Budezonid działa poprzez wiązanie się z receptorami kortykosteroidowymi obecnymi w komórkach błon śluzowych. Ten proces prowadzi do zmniejszenia uwalniania mediatorów stanu zapalnego, takich jak prostaglandyny i leukotrieny. W efekcie dochodzi do zmniejszenia obrzęku błon śluzowych oraz stłumienia reakcji zapalnych.

Bezpieczeństwo stosowania

Leki zawierające budezonid są stosowane zwykle długoterminowo w chorobach przewlekłych. Właściwa kontrola lekarza oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania są niezwykle istotne, aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych. Przed rozpoczęciem terapii, pacjent powinien poinformować lekarza o swoich chorobach współistniejących oraz przyjmowanych lekach. Nie należy stosować leku w przypadku występowania nadwrażliwości na budezonid. 

Podsumowanie

Budezonid jest często używaną substancją w terapii chorób układu oddechowego oraz chorób jelit, które charakteryzują się przewlekłym stanem zapalnym. Jednakże, z powodu potencjalnych działań niepożądanych oraz interakcji z innymi substancjami, niezbędne jest ścisłe nadzorowanie lekarza podczas stosowania tej substancji. Pacjenci powinni przestrzegać zaleceń dawkowania oraz regularnie kontaktować się z lekarzem w celu monitorowania postępów i uniknięcia ewentualnych komplikacji. 

Budezonid dostępny jest między innymi w preparatach: Nebbud, DuoResp Spiromax oraz Miflonide Breezehaler

Bibliografia

Medycyna Praktyczna, “Budezonid”, dostępny online: https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=140

Charakterystyka Produktu Leczniczego - Budezonid LEK-AM, [online], [kwiecień 2024], dostępny w Internecie:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/33330/characteristic

Inni czytali również

Konsultacja z E-receptą za 49.99 ZŁ Tylko w najnowszej aplikacji!