Kontracept – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 05.11.2021

Kontracept – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Kontracept jest doustnym, dwuskładnikowym lekiem antykoncepcyjnym. Substancjami aktywnymi zawartymi w tym wyrobie medycznym są: etynyloestradiol oraz gestoden

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Kontracept

Lek Kontracept przeznaczony jest dla kobiet powyżej 18 roku życia i nie jest odpowiedni do stosowania przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Cena preparatu Kontracept może się różnić w zależności od apteki, jednak nie jest ona wysoka i wynosi ok 25 zł za opakowanie zawierające 21 tabletek. Należy pamiętać iż preparat Kontracept, podobnie jak inne doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przed użyciem należy wykonać badania krwi oraz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Mechanizm działania 

Działanie antykoncepcyjne leku związane jest z wieloma mechanizmami, z których najważniejszym jest zahamowanie owulacji, zmiany w budowie endometrium oraz zmiana składu śluzu szyjkowego. W efekcie cykl miesiączkowy staje się bardziej regularny, a krwawienia miesiączkowe często mają mniejsze nasilenie oraz są mniej bolesne. 

Skład leku 

Każda tabletka leku Kontracept w kolorze białym zawiera 0.02 mg etynyloestradiolu oraz 0,075 mg gestodenu.

Jak przyjmować lek Kontracept?

Preparat powinno przyjmować się codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Tabletki należy przyjmować przez kolejne 21 dni, a następne opakowanie rozpoczynać po 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek. W tym czasie powinno nastąpić krwawienie z odstawienia. Krwawienie z odstawienia zazwyczaj rozpoczyna się po 2-3 dniach i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania. Produkt może być stosowany tak długo, jak hormonalna ochrona antykoncepcyjna jest pożądana i nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjentki.

Jak rozpocząć przyjmowanie tabletek Kontracept?

Jeśli w poprzednim cyklu miesiączkowym pacjentka nie przyjmowała żadnej antykoncepcji hormonalnej, przyjmowanie preparatu Kontracept należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Stosowanie można także rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu miesiączkowego, lecz w takim przypadku podczas pierwszych 7 dni stosowania należy stosować dodatkową antykoncepcję mechaniczną. Jeśli w bieżącym cyklu miesiączkowym dochodzi do zmiany z innego złożonego preparatu antykoncepcyjnego, systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, kobieta powinna rozpocząć stosowanie leku w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej poprzednio stosowanego preparatu lub w dniu usunięcia systemu dopochwowego lub plastra. Jeśli dochodzi do zmiany preparatu zawierającego wyłącznie progestageny, implantu lub systemu domacicznego (IUS), pacjentka może rozpocząć stosowanie preparatu Kontracept w dowolnym dniu po usunięciu systemu lub przyjęciem tabletki poprzedniego preparatu. Ważne jest by przez okres pierwszych 7 dni po rozpoczęciu terapii stosować dodatkową antykoncepcję mechaniczną. 

Jak stosować lek po poronieniu?

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży, lek Kontracept można zacząć stosować natychmiast, bez konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji mechanicznej. Lek należ zacząć przyjmować w okresie od 21 do 28 dnia w przypadku, gdy pacjentka poroniła w drugim trymestrze ciąży lub jest po porodzie. 


Opóźnianie miesiączki 

W przypadku stosowania preparatu Kontracept nie jest zalecane opóźnianie dnia rozpoczęcia krwawienia. W wyjątkowych sytuacjach można kontynuować przyjmowanie produktu leczniczego Kontracept z kolejnego opakowania, bez robienia 7 dniowej przerwy. Podczas stosowania tabletek z drugiego opakowania może dojść do plamień lub niewielkich krwawień. Aby powrócić do regularnego przyjmowania produktu, należy zrobić 7 dniową przerwę w stosowaniu tabletek przed rozpoczęciem nowego opakowania Kontracept. Możliwe jest także przesunięcie krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle. W takiej sytuacji należy skrócić najbliższą przerwę w stosowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Należy pamiętać, że im krótszy będzie okres przerwy w przyjmowaniu preparatu, tym większa szansa pojawienia się krwawień śródcyklicznych lub plamień w czasie stosowania tabletek z kolejnego opakowania. 

Pominięcie dawki preparatu Kontracept

Co zrobić w przypadku pominięcia tabletki?

W razie opóźnienia w przyjęciu tabletki białej, mniejszego niż 12 godzin, należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę. W tym przypadku skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Jeśli od przyjęcia jakiejkolwiek białej tabletki minęło więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Należy wtedy stosować dodatkowe metody antykoncepcji mechanicznej przez okres kolejnych 7 dni.  W przypadku wystąpienia biegunki lub wymiotów, wchłanianie produktu Kontracept może być zmniejszone i konieczne może być stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli doszło do wymiotów w czasie 3-4 godzin od przyjęcia tabletki zawierającej substancję czynną, należy zastosować nową tabletkę tak szybko jak jest to możliwe. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Kontracept

Działania niepożądane

U kobiet przyjmujących preparat Kontracept, tak jak i inne złożone preparaty antykoncepcyjne, opisywano następujące działania niepożądane: bóle głowy, nerwowość, podrażnienie oczu, nudności, trądzik, migrena, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów, nieregularne krwawienia, brak miesiączki, skąpe miesiączki, zmiany libido, depresja, drażliwość, wymioty, nadciśnienie, Hiperlipidemia, kamica żółciowa, ostuda, żylna lub tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa, toczeń rumieniowaty, zmiany wydzieliny pochwowej, zapalenie trzustki, pląsawica. Najgroźniejszymi powikłaniami są incydenty zakrzepowo-zatorowe, dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, gdy pojawią się następujące objawy: drętwienie twarzy, rąk, nóg, szczególnie po jednej stronie ciała, trudności z chodzeniem, zawroty głowy, zaburzenia widzenia w jednym oku, utrata przytomności, ból w klatce piersiowej, uczucie ściskania w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca. 

Kontracept a nowotwory

W niektórych badaniach obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet długotrwale (powyżej 5 lat) stosujących doustne, złożone preparaty antykoncepcyjne. Nie wiadomo jednak do jakiego stopnia na wyniki te wpływają leki oraz inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy. U kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną obserwuje się nieznacznie większe ryzyko rozpoznania raka piersi, jednak znika ono w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania leków hormonalnych. Zaobserwowano również występowanie nowotworów łagodnych nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej nowotworów złośliwych. Jeśli u kobiety stosującej preparat Kontracept wystąpi silny ból w nadbrzuszu i powiększenie wątroby, należy wziąć pod uwagę nowotwór wątroby. 

Przedawkowanie leku Kontracept

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania preparatu Kontracept. Podejrzewa się, że mogą wtedy występować następujące objawy: nudności, wymioty, krwawienia z pochwy. Nie istnieje swoiste antidotum na substancje zawarte w leku Kontracept, dlatego leczenie w takim przypadku może być jedynie objawowe. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania leku Kontracept

Istnieje szereg schorzeń, w przypadku których nie należy stosować złożonych środków antykoncepcyjnych. Należą do nich:  choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną zawartą w leku, oporność na aktywowane białko C lub S, zatorowość płucna, niedobór antytrombiny III, rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem, choroby naczyń mózgowych, hiperhomocysteinemia, obecność przeciwciał antyfosfolipidowych, cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, obecne lub przebyte nowotwory wątroby, rozrost endometrium, ciąża lub jej podejrzenie.  

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia któregokolwiek z wymienionych stanów, należy jak najszybciej przerwać stosowanie złożonych preparatów antykoncepcyjnych. 

Preparat Kontracept zawiera laktozę, dlatego nie jest polecany do stosowania u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Interakcje z innymi lekami

Podczas stosowania preparatu Kontracept może dojść do wystąpienia interakcji z innymi lekami, takimi jak np.: barbiturany, karbamazepina, ryfampicyna, leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, topiramat, leki roślinne zawierające w swoim składzie dziurawiec zwyczajny, leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HCV, cyklosporyna, teofilina, lamotrygina, diazepam, rytonawir. Produkt leczniczy Kontracept można zastosować po około 2 tygodniach po zakończeniu leczenia wyrobami medycznymi zawierającymi powyższe substancje. 

Kontracept a ciąża

Produkt Kontracept nie jest przeznaczony do stosowania w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże w trakcie stosowania produktu, należy go jak najszybciej odstawić. Przeprowadzone badania kliniczne nie udowodniły podwyższonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi przez pacjentki stosujące złożone preparaty antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani kancerogennego wpływu na rozwijający się płód w przypadku nieumyślnego stosowania ich w ciąży. 

Kontracept a karmienie piersią

Preparat Kontracept może wpływać na laktację i powodować zmniejszenie ilości i zmianę składu pokarmu kobiecego. Nie zaleca się więc jego stosowania do moment całkowitego odstawienia dziecka od piersi. 

Kontracept a prowadzenie pojazdów

Do tej pory nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Kontracept  na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących inne złożone preparaty antykoncepcyjne, nie obserwowano żadnych działań niepożądanych wpływających na zdolność obsługi pojazdów. 

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu Kontracept. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości dotyczących przyjmowanych leków należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy rozpoczynać przyjmowania jakiegokolwiek produktu medycznego bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. 

Podsumowanie informacji dotyczących leku Kontracept

Substancje czynne: Etynyloestradiol oraz gestoden.

Wskazania: Ochrona przed ciążą

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: Stosować 1 tabletkę raz dziennie

Główne przeciwwskazania: choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną zawartą w leku, oporność na aktywowane białko C lub S, zatorowość płucna, niedobór antytrombiny III, rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem, choroby naczyń mózgowych, hiperhomocysteinemia, obecność przeciwciał antyfosfolipidowych, cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, obecne lub przebyte nowotwory wątroby, rozrost endometrium, ciąża lub jej podejrzenie

Główne działania niepożądane: bóle głowy, nerwowość, podrażnienie oczu, nudności, trądzik, migrena, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów, nieregularne krwawienia, brak miesiączki, skąpe miesiączki, zmiany libido, depresja, drażliwość, wymioty

Inni czytali również

Escapelle czy EllaOne? Który specyfik wybrać?

Escapelle czy EllaOne? Który specyfik wybrać?

Antykoncepcja awaryjna tzw. ‘’tabletka dzień po’’ przeznaczona jest do stosowania po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku gdy zastosowana metoda antykoncepcyjna zawiodła. Należy pamiętać, że tabletki te nie są tym samym co tabletki wczesnoporonne! Tabletka dzień po zapobiega zapłodnieniu komórki jajowej przez plemniki, kiedy preparaty wczesnoporonne służą do przerywania istniejącej już ciąży. Oba preparaty nie są przeznaczone do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. Produkt ten należy stosować sporadycznie i nie powinien on zastępować innych, regularnych metod antykoncepcji. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka, jednak nie stuprocentowa. W przypadku wątpliwości, opóźnienia krwawienia miesięcznego o ponad 7 dni, nieprawidłowego krwawienia w przewidywanym czasie miesiączki lub objawów ciąży należy wykluczyć ciążę. Ważne jest by przed zastosowaniem któregokolwiek z preparatów wykonać test ciążowy.W Polsce aktualnie dostępne są dwa preparaty służące jako antykoncepcja awaryjna: wyżej wspomniane Escapelle oraz EllaOne. Należy pamiętać iż preparaty Escapelle oraz EllaOne, podobnie jak inne doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto podkreślić, że substancje zawarte w obu preparatach są całkowicie bezpieczne dla kobiet a nawet płodu, jeśli doszło już wcześniej do zapłonienia komórki jajowej. 

Artykuł
11.10.2021