Glucophage 850 jest lekiem w postaci tabletki, który zawiera 850 mg metforminy. Metformina stanowi lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2. Początkowe dawkowanie tej postaci leku wymaga podawania 500 mg metforminy raz dziennie, z wieczornym posiłkiem. Możliwe jest zwiększanie dawki do maksimum 2 gramów metforminy.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Glucophage 850? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Glucophage 850 może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!