Metocard ZK zawiera metoprolol w tabletce o przedłużonym uwalnaniu. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, niewydolności serca, zaburzeniach rytmu serca, a także w zapobieganiu śmierci u pacjentów po zawale serca. Lek może być także stosowany w profilaktyce migreny. Dawkę dostosowuje się w zależności od wskazań i odpowiedzi na leczenie, początkowa dawka to zwykle 50-200 mg dziennie.

Jak oceniasz skutki stosowania leku Metocard ZK? Czy wystąpiły działania niepożądane? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Metocard ZK może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!