Glucophage XR – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Opublikowano 26.01.2022

Glucophage XR – informacje o leku  dawkowanie oraz przeciwwskazania

Glucophage XR

Otrzymaj receptę na ten lek. Szybko, tanio i bez wychodzenia z domu.

Glucophage XR to doustny lek przeciwcukrzycowy o przedłużonym uwalnianiu, stosowany w celu obniżenia poziomu glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 wystawianym na receptę. Substancją czynną leku jest metformina.

Spis treści

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Glucophage XR

Czym jest Glucophage XR?

Glucophage XR to doustny lek przeciwcukrzycowy, wskazany w terapii cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano optymalnej kontroli glikemii poprzez modyfikację stylu życia. Substancją czynną preparatu jest metformina należąca do grupy biguanidów. 

Glucophage XR jest lekiem pierwszego wyboru podczas terapii cukrzycy typu 2. Preparat można stosować jako jedyną formę leczenia farmakologicznego lub w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną. Należy pamiętać, że najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się przy jednoczesnym stosowaniu niefarmakologicznych metod leczenia tj. normalizacja masy ciała, dieta o profilu cukrzycowym oraz regularna aktywność fizyczna. 

Lek ten występuje w kilku wariantach glucophage xr 500 mg, glucophage xr 750 mg, glucophage xr 1000 mg.

Ze względu na fakt, że metformina wykazuje korzystne działanie metaboliczne i może predysponować do spadku masy ciała lek jest szczególnie zalecany u otyłych pacjentów,  Glucophage ma również zdolność do redukcji ryzyka powikłań naczyniowych cukrzycy i ryzyka śmiertelności. 

Co zawiera i jak wygląda tabletka Glucophage XR?

Każda tabletka preparatu Glucophage o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1000 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 750 mg substancji aktywnej - metforminy. Do substancji pomocniczych zawartych w wyrobie medycznym zaliczamy: karmelozę sodową, hypromelozę oraz magnezu stearynian.

Tabletki leku Glucophage XR są białe, podłużne, wypukłe, z wytłoczonym napisem „MERCK” po jednej ze stron i napisem „1000” po drugiej stronie.

Preparat wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 5 godzinach. Metformina jest wydalana z organizmu w niezmienionej formie przez nerki. Okres półtrwania u pacjentów z prawidłową funkcją nerek wynosi około 6,5 godziny.

Mechanizm działania leku

Substancja czynna leku Glucophage XR - metformina należy do grupy pochodnych biguanidów. Ma ona zdolność obniżania stężenia glukozy we krwi zarówno na czczo, jak i po posiłku. Jej działanie przeciwcukrzycowe polega na zmniejszaniu produkcji endogennej glukozy przez wątrobę (wskutek zahamowania procesu glukoneogenezy i glikogenolizy), zwiększaniu zużycia glukozy przez tkanki obwodowe, głównie mięśnie (wskutek wzmożenia wrażliwości tkanek na insulinę) oraz opóźnianiu wchłaniania glukozy po posiłku. 

Lek nie ma zdolności stymulacji wydzielania insuliny z komórek beta trzustki, dzięki czemu stosowanie Glucophage XR nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii

Dodatkowo preparat Glucophage XR wpływa korzystnie na przemiany lipidów w organizmie, obniżając stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL ("złego cholesterolu") oraz triglicerydów. 

Pacjenci długotrwale stosujący metforminę obserwują również stabilizację, a nawet spadek masy ciała. Jest to prawdopodobnie efekt regulacji gospodarki węglowodanowej i lipidowej organizmu. 

W długotrwałych, prospektywnych badaniach klinicznych, w których brali udział pacjenci przewlekle leczeni za pomocą produktu Glucophage XR zauważono znamienne zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycowych i zawału serca, ryzyka śmiertelności związanej z cukrzycą i śmiertelności ogólnej. 

Jak stosować lek u osób dorosłych?

Preparat Glucophage XR przyjmuje się doustnie, raz dziennie w godzinach wieczornych, razem z posiłkiemPojawienie się otoczki tabletki preparatu Glucophage XR w stolcu jest normalnym zjawiskiem i nie powinno być powodem do niepokoju.

Dawka początkowa preparatu wynosi 500 mg. Po około 2 tygodniach terapii dawkę można zwiększyć dopasowując ją do aktualnych wartości glikemii. Powolna eskalacja dawkowania pozwala na zmniejszenie, a nawet uniknięcie przykrych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. 

Dobowa dawka metforminy, której nie należy przekraczać to 2000 mg. Jeśli taka ilość nie jest wystarczająca do pełnej kontroli glikemii, preparat Glucophage o przedłużonym uwalnianiu można zamienić na produkt uwalniający się natychmiast w maksymalnej dawce 3000 mg.  

Podczas stosowania preparatu Glucophage XR konieczna jest regularna kontrola parametrów nerkowych. Ocenę GFR (inaczej klirensu kreatyniny, wskaźnika filtracji kłębuszkowej) należy przeprowadzić przed rozpoczęciem leczenia, a następnie przynajmniej raz w roku u pacjentów bez zaburzonej czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku oraz prezentujących graniczne wartości klirensu kreatyniny zalecane jest powtarzanie badania przynajmniej 2-4 razy w roku.

U osób cierpiących na zaburzenia funkcji nerek istnieje konieczność dostosowania dawkowania do aktualnego klirensu kreatyniny.

Ze względu na ryzyko rozwoju niewydolności nerek metforminę należy koniecznie odstawić przed badaniem radiologicznym wymagającym podania jodowego wlewu kontrastowego. Lek można ponownie włączyć po upływie 48 godzin, jeśli nie odnotowano nieprawidłowości w laboratoryjnej kontroli parametrów nerkowych. 

Glucophage XR należy również odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Leczenie można kontynuować po upływie co najmniej 48 godzin od operacji, jeśli zostało wznowione żywienie doustne, a parametry nerkowe są w normie.

Jak stosować lek u dzieci?

Produkt Glucophage XR nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

Jaka jest maksymalna dawka dobowa?

Dobowa dawka maksymalna preparatu Glucophage XR to 2000 mg. Dawkę leku należy modyfikować u osób z zaburzeniami funkcji nerek.

Możliwe działania niepożądane Glucophage XR

Najczęstsze działania niepożądane

Do najczęstszych objawów niepożądanych związanych z rozpoczęciem leczenia preparatem Glucophage XR należy spadek apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha oraz biegunki. Objawy te mają najczęściej charakter przejściowy i ustępują wraz z czasem trwania terapii. Niekiedy ich obecność jest jednak przyczyną rezygnacji z tej formy leczenia przeciwcukrzycowego. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych zaleca się powolne zwiększanie dawki preparatu.

Rzadziej występujące działania niepożądane

Do innych, rzadziej występujących działań niepożądanych zalicza się: zmienione odczuwanie smaku, obniżenie wchłaniania witaminy B12 (co może być przyczyną rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej), zaburzenia funkcji wątroby czy zmiany skórne w postaci rumienia, pokrzywki, trądziku. 

Kwasica mleczanowa 

W rzadkich przypadkach podczas terapii preparatem Glucophage XR może dojść do kumulacji metforminy w organizmie i rozwoju kwasicy mleczanowej. Jest to stan zagrożenia życia, który przy braku wdrożenia odpowiedniego i szybkiego leczenia może zakończyć się zgonem. 

Do kumulacji metforminy dochodzi najczęściej w przebiegu niewydolności nerek - w zaostrzeniu przewlekłej choroby nerek lub w staniach, które prowadzą do ostrej niewydolności nerek np. odwodnienie, ciężka infekcja lub toksyczne działanie substancji dostarczanych z zewnątrz. Z tego powodu pacjentom, u których stwierdza się czynniki ryzyka zaburzenia funkcji nerek należy poświęcić szczególną uwagę i regularnie kontrolować parametry nerkowe.

Do rozwoju kwasicy mleczanowej predysponowane są również osoby ze źle kontrolowaną cukrzycą, wyniszczone, nadużywające alkoholu czy cierpiące na zaburzenia funkcji wątroby.

Do objawów rozwijającej się kwasicy mleczanowej należą: skurcze mięśni, którym towarzyszą objawy z przewodu pokarmowego, przede wszystkim ból brzucha oraz ciężkie osłabienie. Kolejnym charakterystycznym objawem kwasicy jest oddech Kussmaula (zwiększenie głębokości i częstości oddychania). Ostatecznie dochodzi do rozwoju hipotermii oraz śpiączki. Podejrzenie kwasicy mleczanowej podczas stosowania preparatu Glucophage XR jest wskazaniem do natychmiastowej hospitalizacji.  

Jakie są objawy przedawkowania leku?

Stosowanie wyższych niż zalecane dawek leku Glucophage XR również predysponuje do rozwoju kwasicy mleczanowej. Z tego względu, podczas terapii należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Nie istnieje swoista odtrutka na metforminę. W ciężkich przypadkach substancję można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

Gdzie można zgłaszać działania niepożądane?

Jeśli pacjent podejrzewa u siebie występowanie objawów niepożądanych preparatu, powinien powiadomić o tym jak najszybciej wyspecjalizowany personel medyczny. Informacje o ewentualnych działaniach ubocznych są przekazywane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku?

Preparatu Glucophage XR nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą leku. 

Lek przeciwwskazany jest w przypadku cukrzycowego stanu przedśpiączkowego, cukrzycowej kwasicy ketonowej, zaburzeń funkcji nerek (GFRodwodnienia, poważnego zakażenia, wstrząsu, ostrej niewydolności krążeniowej lub oddechowej, niewydolności wątroby, w przypadku świeżego zawału serca oraz ostrego zatrucia alkoholem.

Ze względu na brak przeprowadzonych badań klinicznych w tej grupie wiekowej, produktu Glucophage XR nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia. 

Podczas stosowania preparatu Glucophage XR u osób starszych należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję nerek, przeprowadzać regularne kontrole i dostosować dawkę leku do aktualnych wyników badań parametrów nerkowych.

Interakcje z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie leku przeciwcukrzycowego Glucophage XR oraz innych substancji leczniczych zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych interakcji lekowych. 

Donaczyniowe podanie jodowego środka kontrastującego podczas terapii przeciwcukrzycowej zwiększa ryzyko odkładania się metforminy w organizmie i rozwoju kwasicy mleczanowej. Z tego powodu konieczne jest odstawienie leku przed wykonaniem badania radiologicznego wymagającego kontrastu.

Z powodu zwiększonego ryzyka niedokrwienia nerek i tym samym rozwoju ich niewydolności należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnej terapii za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych (szczególnie z grupy diuretyków pętlowych np. Furosemid) oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Leczenie przeciwcukrzycowe za pomocą metforminy i insuliny czy pochodnych sulfonylomocznika zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Podczas stosowania leków mających predyspozycję do zwiększania stężenia glukozy we krwi np. leków sterydowych, sympatykomimetyków konieczne może być częstsze kontrolowanie poziomu glikemii.  

Glocophage XR a alkohol

Ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej preparatu nie należy stosować równocześnie z wyrobami alkoholowymi. 

Glucophage XR a ciąża

Dotychczas przeprowadzone badania nie wykazały, by stosowanie preparatu Glucophage XR w trakcie ciąży wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u płodu. Pomimo to kobietom ciężarnym nie zaleca się kontynuowania lub rozpoczynania terapii przeciwcukrzycowej za pomocą metforminy

Jedynym lekiem zarejestrowanym do leczenia cukrzycy w okresie ciąży jest insulina. Może to wynikać z konieczności ścisłej kontroli stężenia glukozy we krwi u ciężarnej. Zbyt wysoka glikemia w ciąży podnosi ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu oraz zwiększa śmiertelność okołoporodową. 


Glucophage XR a karmienie piersią

Metformina ma zdolność przenikania do mleka kobiecego. Do tej pory nie wykazano, by substancja zwiększała ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka, jednak ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania preparatu Glucophage XR w okresie karmienia piersią.

Glucophage XR a prowadzenie pojazdów mechanicznych

Metformina stosowana w monoterapii nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn. 

Równoczesne stosowanie metforminy oraz leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika oraz insuliny zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Niedocukrzenie upośledza zdolności psychoruchowe i może być niebezpieczne podczas wykonywania czynności wymagających zwiększonej koncentracji np. prowadzenie pojazdu.

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. 

Dane zamieszczone w artykule mają charakter jedynie informacyjny, nie zastępują przepisów prawnych i nie mogą zostać podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podsumowanie informacji dotyczących leku Glucophage XR

Substancja czynna: Metformina

Wskazania: Leczenie cukrzycy typu 2

Zastosowanie: Doustne

Dawkowanie: 1 tabletka raz dziennie w godzinach wieczornych podczas posiłku; Dawka maksymalna to 2000 mg na dobę. 

Główne przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, cukrzycowy stan przedśpiączkowy, cukrzycowa kwasica ketonowa, zaburzenia funkcji nerek, ciężkie odwodnienie, poważne zakażenie, wstrząs, ostrej niewydolność krążeniowo-oddechowa, niewydolność wątroby, świeży zawał serca, ostre zatrucie alkoholem

Główne działania niepożądane: Utrata apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki

Glucophage XR

Inni czytali również

Wrzody żołądka - objawy i leczenie
Wrzody żołądka - objawy i leczenie

Choroba wrzodowa żołądka to stosunkowo częste schorzenie - wrzody żołądka lub dwunastnicy rozpoznaje się u 5-10% dorosłych. Czy ich przyczyną naprawdę jest nadmierny stres? Jak wygląda diagnostyka? W jaki sposób leczy się wrzody żołądka? Czy przy chorobie wrzodowej żołądka można przyjmować aspirynę?

Artykuł
16.11.2022
Mysimba – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania
Mysimba – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Mysimba to ośrodkowo działający preparat wspomagający odchudzanie. Substancjami aktywnymi zawartymi w produkcie jest chlorowodorek naltreksonu oraz chlorowodorek bupropionu. 

Charakterystyka produktów leczniczych
26.01.2022
Antybiotyk na zatoki - leczenie bakteryjnego zapalenia zatok
Antybiotyk na zatoki - leczenie bakteryjnego zapalenia zatok

Zapalenie zatok przynosowych to jedna z chorób infekcyjnych górnych dróg oddechowych, która może być wywołana przez różne patogeny, przede wszystkim wirusy i bakterie. Jak odróżnić wirusowe i bakteryjne zapalenie zatok? Antybiotyki to leczenie z wyboru w przypadku bakteryjnej etiologii zakażenia. Który antybiotyk wybrać? 

Artykuł
22.11.2022
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!