Recepta transgraniczna - polska papierowa recepta za granicą!

Jesteś za granicą? Potrzebujesz recepty na niezbęne leki? Uzyskaj przedłużenie leczenia, receptę transgraniczną na: Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stałą.

Rozpocznij konsultację

Rozpocznij swoją konsultację

Recepta transgraniczna

Leki na potencje, leki stałe, antykoncepcja stała, przedłużenie terapii w chorobach przewlekłych.

Czas realizacji do 3-7 dni roboczych*

Recepta transgraniczna - polska recepta za granicą

Czasem może dojść do sytuacji, w której pacjent musi wykupić leki w innym kraju, niż ten, w którym została mu wystawiona recepta. Dotyczy to zwłaszcza osób, które dużo podróżują lub pracują za granicą. Na szczęście system prawny obowiązujący w Unii Europejskiej przewidział taką konieczność, czego efektem jest wprowadzenie recepty transgranicznej. Czym ona jest, jak działa i co najważniejsze - w jaki sposób możesz ją otrzymać? Zapoznaj się z treścią na stronie i dowiedz wszystkiego o najnowszej usłudze dostępnej w naszym serwisie!

ellaone e-recepta recepta online tabletkę dzień po antykoncepcja awaryjna

Czym jest recepta transgraniczna?

Recepta transgraniczna jest to recepta, która pozwala na wykupienie leków we wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w innym państwie członkowskim, niż kraj jej wystawienia. Wprowadzono ją po to, aby umożliwić pacjentom z zagranicy kupowanie leków w polskich aptekach, a Polakom realizację recepty również, gdy przebywają za granicą. Obecnie 9 krajów Unii może wymieniać między sobą e-recepty (są to Portugalia, Francja, Malta, Hiszpania, Finlandia, Estonia, Czechy, Chorwacja i Luksemburg). W Polsce na ten moment recepta transgraniczna dostępna jest wyłącznie w formie papierowej, trwają jednak prace nad uruchomieniem możliwości realizacji jej również elektronicznie. Do 2025 roku system, który na to pozwala, ma zostać wdrożony w 25 krajach Unii Europejskiej.

Recepta transgraniczna a krajowa - różnice

Dotychczas recepty wystawiane w Polsce w przypadku prób realizacji ich za granicąnierzadko sprawiały problemy. Było to szczególnie dotkliwe dla osób, które pracowały zagranicą i np. chorowały przewlekle. Nigdy nie było gwarancji, że zagraniczna apteka zgodzisię wydać leki na podstawie dokumentu, który został wypisany przez polskiego lekarza.Recepta transgraniczna raz na zawsze rozwiązuje ten problem. Od teraz leki możnawykupić w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Receptę taką można wypisaćna wszystkie leki z wyłączeniem preparatów z kategorii "Rwp&" czyli zawierających środkiodurzające i psychotropowe. Z tego rodzaju recepty mogą też skorzystać wszyscy pacjenci,jeśli posługują się numerem PESEL.

Wzór recepty transgranicznej - co musi zawierać?

Jednym z powodów, dla którego realizacja polskich recept rodziła tyle problemów zagranicą, był fakt, że każdy kraj Unii Europejskiej posiada inny wzór tego typu dokumentów. W przypadku recept transgranicznych podjęto więc pewne kroki, by nadać im określoną formę. Nie stworzono wprawdzie wzoru takiej recepty, jednak określono, co powinno się w nim znaleźć.

Recepta transgraniczna musi więc zawierać co najmniej następujące dane:

 • ✅ Imię i nazwisko pacjenta
 • ✅ Datę urodzenia pacjenta
 • ✅ Dane osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres do kontaktu)
 • ✅ Miejsce udzielania świadczenia zdrowotnego (z oznaczeniem kraju, w tym wypadku "Polska")
 • ✅ Nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) produktu leczniczego
 • ✅ Sposób dawkowania, postać, moc, ilość leku
 • ✅ Podpis własnoręczny osoby wystawiającej receptę

Nie ma natomiast potrzeby umieszczania na dokumencie pieczątki lekarza.

Recepta transgraniczna a refundacja

Recepta transgraniczna realizowana jest wyłącznie za pełną odpłatnością. Nie może więc być wystawiona z refundacją nawet wtedy, gdy takie uprawnienia przysługują pacjentowi w Polsce. Co jednak istotne, w przypadku posiadania takich uprawnień, istnieje możliwość otrzymania od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu poniesionych kosztów. W tym celu po powrocie do kraju pacjent musi złożyć wniosek do odpowiedniego oddziału NFZ. Dane, jakie powinny się tam znaleźć to: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, termin i kraj, w którym zrealizowano receptę oraz kwota, której wniosek dotyczy. Wnioskować można o zwrot kosztów do poziomu przysługującej refundacji, jednak zwrot ten nie będzie przysługiwał, jeśli dany preparat refundowany jest w Polsce wyłącznie w ramach programu lekowego.

Ważność recepty transgranicznej

Ważność recepty to bardzo istotna kwestia dla każdego pacjenta. W przypadku dokumentów wystawianych w Polsce wynosi ona zazwyczaj 30 dni. W przypadku recepty transgranicznej sytuacja wygląda jednak inaczej i jest uzależniona od przepisów danego kraju. Należy więc sprawdzić, przez jaki okres można realizować recepty w państwie członkowskim, w jakim zamierza się to zrobić. Przykładowe okresy ważności recept w wybranych krajach Unii to:

 • ✅ Czechy - 14 dni
 • ✅ Niemcy - 1 miesiąc
 • ✅ Belgia - 3 miesiące
 • ✅ Dania - 6 miesięcy
 • ✅ Austria - 1 rok

Jak uzyskać receptę transgraniczną?

Receptę transgraniczną wystawia lekarz na wniosek pacjenta, który chce zrealizować ją winnym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. W serwisie Erecept.pl również wprowadziliśmy możliwość otrzymania recepty transgranicznej. W tym celu skorzystaj z właściwej dla tego dokumentu konsultacji, nie zapomnij też przygotować danych koniecznych do wypisania recepty (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). W przypadku recept transgranicznych czas realizacji usługi jest dłuższy niż standardowy i wynosi od 5 do 7 dni. W razie problemów z realizacją recepty prosimy o kontakt oraz odesłanie dokumentu na nasz adres (ul. Gdańska 22, 76-200, Słupsk). Zapewniamy w takiej sytuacji zwrot kosztów konsultacji oraz wysyłki (do 20 zł).

Jak zrealizować receptę transgraniczną?

Receptę transgraniczną można zrealizować w dowolnej aptece na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein).Proces wykupu leków wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku recept papierowych, które do niedawna obowiązywały w Polsce. Dokument należy przekazać farmaceucie. Co jednak ważne, nie trzeba podawać pracownikom apteki numeru swojego paszportu! Realizując receptę poza granicami Polski, trzeba jedynie pamiętać o wspomnianym wcześniej fakcie różnego okresu ważności recept w różnych krajach.

Czy można wykupić leki na podstawie recepty transgranicznej w polskiej aptece?

Receptą transgraniczną można posłużyć się na ternie wszystkich krajów Unii. Istnieje więc również opcja skorzystania z niej na terenie Polski. Pacjent powinien przy wypisywaniu recepty zaznaczyć, czy zamierza zrealizować ją w kraju, czy za granicą. Jeśli jednak nie wykupi leków poza granicami kraju, będzie mógł zrobić to w Polsce. W takim wypadku recepta realizowana jest za pełną odpłatnością, chyba że zawiera dane uprawniające do refundacji (PESEL, adres, informacje o odpłatności, kody kreskowe). W Erecept.pl nie wystawiamy jednak refundowanych recept transgranicznych.

Zdobądź receptę transgraniczną w Polsce i kupuj leki tam, gdzie tego potrzebujesz!

Wprowadzenie możliwości wystawienia recepty transgranicznej to kolejny krok do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej. Jest to kolejne tego typu rozwiązanie, po chociażby receptach elektronicznych czy opracowaniu i zintegrowaniu Internetowego Konta Pacjenta. Wraz z wprowadzeniem tych udogodnień ze strony rządów, również my chcemy udostępniać związane z nimi usługi u siebie. Dzięki temu pacjenci korzystający z Erecept.pl będą mogli skorzystać z naszej pomocy zawsze wtedy, gdy tego potrzebują, wykorzystując do tego intuicyjny, przyjazny system w naszym serwisie. Umów się na konsultację w celu uzyskania recepty transgranicznej i ciesz się możliwością wykupienia leków w każdym państwie Unii, w jakim nadejdzie taka konieczność!

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

W przypadku nie otrzymania recepty w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt pod adres email: kontakt@erecept.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie numeru pesel, imienia, nazwiska oraz opisanie całego zdarzenia. Prosimy również sprawdzić folder spam w twojej skrzynce email
Nie realizujemy e-recept na substancje psychotropowe, odurzające oraz o potencjale uzależniającym. W przypadku stosowania tych leków niezbędna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym. Jeżeli twój lek nie należy do leków wyżej wymienonych zapytaj nas o niego poprzez klikniecie na przycisk poniżej i wypełnienie formularza. Pamiętaj o podaniu swojego email zwrotnego abyśmy mogli Tobie odpowiedzieć
Wyślij zapytanie
Lekarz może wystawić receptę na maksymalnie 3 miesiące terapii. W trosce o Twoje zdrowie po tym czasie zalecamy ponowne wypełnienie formularza, aby ocenić, czy nadal możesz bezpiecznie przyjmować dany lek.
Po wystawieniu przez lekarza e-recepty otrzymasz ją w formie SMSa lub maila. Będzie to czterocyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL należy podać w aptece. W przypadku gdyby lekarz po analizie danych z formularza nie mógł wystawić recepty otrzymasz zwrot poniesionych kosztów.
Koszt konsultacji lekarskiej przeprowadzonej za pomocą formularza wraz z wystawieniem e-recepty to 34.99zł**. Płatności w serwisie są wykonywane za pośrednictwem payU.

** - cena może ulegać zmianie
Czas realizacji Erecepty wynosi do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty, natomiast Erecepty Express do godziny. Szybkość wystawiania recepty zależy od liczby zgłoszeń oraz dostępności lekarzy.
Jeżeli czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż obiecany, proszę przesłać email zawierający numer zamówienia oraz numer PESEL na adres kontakt@erecept.pl, abyśmy jak najszybciej mogli naprawić nasz błąd.
Czas ważności e-recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia. Ważność e-recepty na antybiotyki wynosi 7 dni.
Aby lekarz mógł wystawić refundowaną receptę, pacjent musi zaznaczyć opcje dodatkową "recepta refundowana" oraz koniecznie musi dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do refundacji leku. Dokumentacja musi zawierać rozpoznanie choroby wraz z kodem choroby (ICD-10). Dokumentacją tą może być:
- formularza zaświadczenie lekarskie z datą oraz pieczątką lekarza,
- wydruk wizyty lekarskiej z rejestracji swojej przychodni
- wypis szpitalny.
Uprzednio wystawiona recepta z refundacją nie potwierdza prawa do zniżki i na jej podstawie nie wystawiamy kolejnych recept na lek z refundacją.
Nie realizujemy e-recept na substancje psychotropowe, odurzające oraz o potencjale uzależniającym. W przypadku stosowania tych leków niezbędna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.
W przypadku wystąpienia błędu na recepcie prosimy o kontakt pod adres email: kontakt@erecept.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz opisania błędu który wystąpił na recepcie.
Nie jest to konieczne. Do zrealizowania recepty elektronicznej wystarczy SMS lub e-mail z kodem. Warto jednak rozważyć założenie IKP ze względu na inne wynikającego z jego posiadania korzyści – możliwość sprawdzenia historii swojego leczenia, wglądu do oryginałów e-recept, e-skierowań czy e-zwolnień.
Co ważne, nie tracisz wtedy swojej recepty! Wciąż w każdej chwili możesz odszukać ją w dziale Recepty na Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli nie posiadasz IKP skontaktuj się z nami drogą mailową poprzez wiadomość na adres kontakt@erecept.pl.
Jeśli nie masz problemów zdrowotnych, które wymagałyby konsultacji, nie ma koniecznością jej odbycia. Wystarczy wtedy wypełnienie formularza i podanie najważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia, historii leczenia oraz przyjmowanych lekarstw. Oczywiście podać należy także swoje dane osobowe, dzięki którym lekarz udzielający porad online będzie mógł wystawić receptę dla konkretnego pacjenta. Z tego względu nie ma też możliwości zgłaszania się w imieniu innych osób.
Tak, jeśli tylko dana apteka będzie posiadać na stanie przepisane leki. Nie ma natomiast możliwości, by apteka odmówiła obsługi elektronicznej wersji dokumentu. Co więcej, leki z jednej recepty można wykupić w kilku różnych aptekach bez konieczności uzyskiwania odpisu. To duże ułatwienie dla pacjentów przyjmujących leki trudno dostępne.
E-recepta za 29.99 ZŁ
Tylko w najnowszej aplikacji!