Seasonique to tabletki antykoncepcyjne. Jedna pigułka różowa Leverette zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów lewonorgestrelu. Tabletka biała zawiera 10 mikrogramów etynyloestradiolu. Tabletki przyjmuje się o stałej porze, jedną dziennie, zgodnie z kolejnością wskazaną na opakowaniu, przez następujące po sobie 91 dni.

Jak się czujesz w trakcie terapii lekiem Seasonique? Czy występują skutki uboczne? Twoja opinia dotycząca stosowania leku Seasonique może być pomocna dla innych pacjentów rozpoczynających lub kontynuujących leczenie. Sprawdź opinie innych!